ుతున్నా... మీరు ఆటో నడుపుతున్నారు అంతే తేడా అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆటో డ్రైవర్స్ అందరూ టీడీపీ జెండా ఆటో కి కట్టుకొని తిరగాలని పిలుపునిచ్చారు. ఉండవల్లిలోని " name="description" />